Home / Publicaties / Openbaarmaking boetebesluit voordat het boetebesluit...

Openbaarmaking boetebesluit voordat het boetebesluit onherroepelijk is (Vzr. Rb 's-Gravenhage, 21 april 2010)

28/09/2010

Een noot van Luurt Wildeboer bij de uitspraak van Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 21 april 2010.

Verzoeker heeft bij wijze van voorlopige voorziening verzocht te bepalen dat het boetebesluit niet mag worden gepubliceerd voordat het boetebesluit onherroepelijk is geworden. Verzoeker vreest reputatieschade, terwijl geen zwaarwegend publiek belang bestaat bij publicatie op dit moment. Verweerder heeft zich beroepen op zowel speciale als generale preventie. De voorzieningenrechter willigt het verzoek in om een onomkeerbare situatie in geval van publicatie te vermijden en omdat hij het belang van verzoeker om (imago)schade te voorkomen, zwaarder vindt wegen dan het belang van OPTA bij publicatie van het boetebesluit op dit moment.

Publicaties
Jurisprudentie_Bestuursrecht_2010_12
Downloaden
PDF 504,2 kB

Auteurs

Luurt Wildeboer