Home / Publicaties / Openbaarmaking boeterapport aan derden, annotatie...

Openbaarmaking boeterapport aan derden, annotatie bij Vzr. Rb. ´s-Gravenhage, 11 november 2008

03/04/2009

In het tijdschrift Mediaforum is reeds meermalen aandacht besteed aan de (actieve)
openbaarmaking door toezichthouders. Veelal ging het daarbij om de openbaarmaking van besluiten. Algemeen wordt aangenomen dat besluiten van bestuursorganen openbaar zijn. Bij het opleggen van sancties ligt dat evenwel genuanceerder. Het publiceren van sanctiebesluiten met als doel om het publiek te informeren of om redenen van generale preventie, wordt ook wel aangeduid als naming and shaming. De betrokken (rechts)persoon wordt in zo'n geval veelal - al dan niet bewust - in een negatief daglicht gesteld. Onder omstandigheden kan dit onrechtmatig zijn. Wat nu als een toezichthouder reeds in het kader van het onderzoek naar vermeende overtredingen van een (rechts)persoon voornemens is een onderzoeksrapport aan derden ter inzage te geven terwijl nog onzeker is of überhaupt een sanctie kan worden opgelegd.

Publicaties
Mediaforum_2009_03
Downloaden
PDF 932,4 kB

Auteurs

Luurt Wildeboer