Home / Publicaties / OV-concessies door acht eisen MaaS-waardig

OV-concessies door acht eisen MaaS-waardig

02/03/2020

Het Samenwerkingsverband Decentrale Overheden (“DOVA”) wenst uiterlijk 1 januari 2022 acht bestekeisen in OV-concessies op te nemen om de ontwikkeling van Mobility as a Service (“MaaS”) verder te helpen. De eisen hebben onder meer betrekking op de brede beschikbaarheid van reisproducten en tarieven voor derden, en de uitwisseling van data en afspraken over informatie- en klachtenafhandeling bij een ketenreis. De acht eisen zullen voor nieuwe, maar ook voor lopende concessies gaan gelden.

De eisen zijn in opdracht van DOVA door CROW opgesteld en door het bestuurlijk Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (“NOVB”) vastgesteld. De eisen hebben tot doel op korte termijn handvatten aan concessieverleners te geven om hun OV-concessies ‘MaaS-waardig’ in te richten. Daarbij is de nadruk op drie specifieke zaken gelegd. In de eerste plaats wordt met de eisen geborgd dat reizigers reisproducten voor het gehele OV via MaaS-dienstverleners kunnen krijgen. Ten tweede mogen concessiehouders alleen verkoopwaarden stellen die transparant, non-discriminerend en concurrerend zijn. En ten derde dienen de concessieverleners toegang tot de verzamelde mobiliteitsdata te krijgen.

Aangezien de ontwikkeling van MaaS zich nog in het beginstadium bevindt zijn de opgestelde eisen slechts een startpunt. Op de eerste versie kan op dit moment worden gereageerd. De reacties zullen bij het opstellen van de tweede versie worden meegenomen. 

Het is de wens van DOVA om de MaaS-waardige eisen uiterlijk 1 januari 2022 onderdeel te laten uitmaken van alle OV-concessies in Nederland. Dit betekent dat de eisen ook bij een groot aantal lopende concessies zullen moeten worden geïmplementeerd. Het is daarbij aan concessieverleners en concessiehouders gelaten om te overleggen over de financiële en organisatorische consequenties van de concessiewijziging.

Voor meer informatie over de invoering van de MaaS-waardige bestekeisen, en wat de mogelijke gevolgen daarvan voor uw concessie kunnen zijn, kunt u contact opnemen met onze aanbestedingsrechtadvocaten.

Auteurs

Portret van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
Portret van Michelle Brink
Michelle van den Brink
Advocaat
Amsterdam