Home / Publicaties / Overgangsmaatregel verlaagd btw-tarief op verbouw...

Over­gangs­maat­re­gel verlaagd btw-tarief op verbouwingen

14/06/2011

Als stimuleringsmaatregel mag vanaf 1 oktober 2010 het verlaagde btw-tarief van 6% worden toegepast op de renovatie en herstel van woningen. In eerste instantie gold het verlaagde tarief enkel voor werkzaamheden die vóór 1 juli 2011 zouden zijn afgerond. Thans heeft de staatssecretaris van Financiën een overgangsmaatregel getroffen. Ondernemers en consumenten mogen tot 1 oktober 2011 van het verlaagde tarief gebruik maken. Voorwaarde is wel dat de werkzaamheden voor 1 juli zijn begonnen en voor 1 oktober zijn afgerond.

Renovatie en herstel van woningen
Onder renovatie en herstel moet worden verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Het verlaagde tarief is enkel van toepassing op de arbeidscomponent en niet op de materialen. Ook bij het aanbrengen van goederen in of aan een woning (bijvoorbeeld een keuken of een dakkapel), kan over de arbeid die hiermee gemoeid gaat het verlaagde tarief worden toegepast.
Bij woningen gaat het om onroerende zaken die zijn bestemd voor permanente bewoning door particulieren (en garages, schuren, serres, e.d. die zich op hetzelfde perceel bevinden). Ook de zelfstandige ruimtes in bejaardenhuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen worden als woning aangemerkt. Vereist is bovendien dat de woning meer dan twee jaar in gebruik is.
De hoedanigheid van de afnemer doet niet ter zake; ook als bijvoorbeeld woningcorporaties de opdracht geven tot renovatie/herstel aan woningen kan het 6%-tarief worden toegepast.

Vaststelling tarief
Het verlaagde tarief is van toepassing op werkzaamheden die voor 1 oktober 2011 zijn afgerond, maar die reeds voor 1 juli zijn begonnen. Uit de administratie moet blijken dat de werkzaamheden voor die datum zijn aangevangen. Om dat aan te tonen kan worden aangesloten bij de werkenadministratie van de betreffende ondernemer. Het verlaagde tarief is niet van toepassing als enkel een overeenkomst is gesloten voor de klus.
De verbouwing/renovatie wordt als afgerond beschouwd als de oplevering heeft plaatsgevonden en de afnemer het werk heeft aanvaard. Deze aanvaarding kan ook blijken uit het feit dat de afnemer heeft betaald.

Aanwijzingen Belastingdienst
Bij de Belastingdienst is menige vraag binnengekomen over de toepassing van het verlaagde tarief. De Belastingdienst heeft hierop een tweetal sets met vragen en antwoorden gepubliceerd.

Klik hier voor de sets met vragen en antwoorden.

Auteurs

Portret van Etienne Cox
Etienne Cox
Counsel
Amsterdam