Home / Publicaties / Overname schuldportefeuilles is geen btw-dienst

Overname schuldportefeuilles is geen btw-dienst

28/10/2011

Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag uitspraak gedaan in de GFKL-zaak. In deze zaak stond de vraag centraal of het overnemen van vorderingenportefeuilles als economische activiteit voor de btw kan worden beschouwd. Het Hof heeft uitgemaakt dat dit niet het geval is. Dit oordeel kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de btw-positie van kopers van vorderingenportefeuilles en daarmee ook voor de waarde van dergelijke vorderingenportefeuilles bij aan- en verkoop.

Belang economische activiteit

Een (markt)partij wordt als btw-ondernemer aangemerkt als hij duurzaam en regelmatig economische activiteiten verricht. Van economische activiteiten is voor de btw alleen sprake als prestaties tegen vergoeding worden verricht. Als een (markt)partij geen economische activiteiten verricht, is hij geen btw-ondernemer. Wanneer activiteiten worden uitgeoefend als niet-ondernemer, hoeft geen btw in rekening te worden gebracht. Aan de andere kant bestaat dan in principe ook geen mogelijkheid om de btw op toerekenbare kosten in aftrek te brengen.

GFKL

In de GFKL-zaak besliste het Europese Hof dat een marktpartij die voor eigen risico onvoldane schuldvorderingen koopt voor een prijs beneden de nominale waarde, geen prestaties tegen vergoeding en daarmee geen economische activiteit verricht. Hierdoor bestaat in principe ook geen recht op aftrek van btw op onder andere deurwaarders- en incassokosten; hij zal daarmee geconfronteerd worden met hogere kosten. Dit zal tevens een negatieve invloed kunnen hebben op de economische waarde van vorderingenportefeuilles.


Vragen voor de praktijk

De uitspraak van het Hof zal leiden tot vragen en onduidelijkheden bij de partijen betrokken bij de overname van debiteurenportefeuilles. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende kernvragen:

1) In hoeverre kan de niet meer aftrekbare btw worden doorbelast aan debiteuren?
2) Welke gevolgen heeft deze uitspraak voor bestaande afspraken met de fiscus?
3) Zijn er mogelijkheden om de negatieve gevolgen van deze uitspraak te beperken door de aan- en verkoop van vorderingenportefeuilles anders te structureren?
4) Kunnen bestaande (forward flow) contracten worden opengebroken?

Auteurs

Portret vanEtienne Cox
Etienne Cox
Counsel
Amsterdam
Portret vanPaul Hulshof
Paul Hulshof