Home / Publicaties / Overzicht jurisprudentie exploitatieplannen

Overzicht jurisprudentie exploitatieplannen

18/04/2012

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden met daarin opgenomen een regeling over grondexploitatie. Sindsdien geldt een beginselplicht voor de gemeenteraad om tegelijk met een bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Na een aarzelend begin kwam de uitsprakenstroom van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling), die in eerste en enige instantie over exploitatieplannen oordeelt, in 2010 goed op gang over met name formele aspecten van exploitatieplannen. In 2011 nam ook het aantal uitspraken over de materiële aspecten toe. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de jurisprudentie van de Afdeling inzake exploitatieplannen.

Publicaties
De_Gemeentestem_2012_04_b
Downloaden
PDF 2,3 MB

Auteurs

Jan van Vulpen, van
Robert Lucassen