Home / Publicaties / Overzicht jurisprudentie exploitatieplannen 2013

Overzicht jurisprudentie exploitatieplannen 2013

05/05/2014

De 'oogst' aan uitspraken over exploitatieplannen was het afgelopen jaar aan de magere kant. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de aanhoudende crisis op de vastgoedmarkt, waardoor ruimtelijke ontwikkelingen nog maar mondjesmaat plaatsvinden. Daarnaast bestaat de indruk dat de verplichte herziening vóór 1 juli 2013 van bestemmingsplannen daterend uit het pré-Wro-tijdperk veelal heeft geleid tot de vaststelling van bestemmingsplannen met een puur conserverend karakter, hetgeen uiteraard evenmin los staat van de misère op de vastgoedmarkt. Niettemin zijn er voldoende interessante uitspraken door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gedaan om deze jaarlijkse rubriek te vullen. Dit overzicht bestrijkt de periode februari 2013 tot en met februari 2014.

Publicaties
De_Gemeentestem_2014_7402_a.pdf
Downloaden
PDF 1,7 MB

Auteurs

Robert Lucassen