Home / Publicaties / Pacht. Pachtkamer Hof Arnhem, 7 juli 2009 (tussenarrest)...

Pacht. Pachtkamer Hof Arnhem, 7 juli 2009 (tussenarrest) en 5 januari 2010 (eindarrest)

Beëindigingsvordering verpachter. Belangenafweging

15/06/2010

Een noot van Els Harbers bij de uitspraken van Pachtkamer Hof Arnhem zaaknummer 551426.
Afwijzing beëindigingsvordering verpachters. Niet kan worden gezegd dat een redelijke afweging van de belangen van verpachters bij beëindiging van de pachtovereenkomst tegen die van pachter bij verlenging van die overeenkomst in het voordeel van verpachters uitvalt als bedoeld in artikel 7:370 lid I aanhef en onder c Burgerlijk Wetboek.

Publicaties
Tijdschrift_voor_Agrarisch_recht_2010_06
Downloaden
PDF 583 kB