Home / Publicaties / Pacht. Pachtkamer Hof Arnhem, 9 maart 2010, en 23...

Pacht. Pachtkamer Hof Arnhem, 9 maart 2010, en 23 maart 2010 (tussenarrest) en 6 juli 2010 (eindarrest)

Verlengingsvordering. Ingangsdatum pachtovereenkomst. Overgangsrecht. 65-jarige pachter. Indeplaatsstelling. Voeging. Verlenging pachtovereenkomst.

23/08/2010

Een noot van Els Harbers bij uitspraken van Pachtkamer Hof Arnhem, zaaknummer 200.046.006 en 200.033.888.
In deze zaak zijn twee punten het signaleren waard. Eerst zal ingegaan worden op de toepassing van het overgangsrecht, waarbij tevens aandacht zal worden besteed aan het onder nummer 5578 gepubliceerde arrest inzake gemeente Medemblik/De Lange. Daama zal de veranderde positie van de voorgestelde pachter in de indeplaatsstellingsprocedure worden besproken.

Publicaties
Tijdschrift_voor_Agrarisch_recht_2010_7_8
Downloaden
PDF 1,3 MB