Home / Publicaties / Pactor Vastgoed, dat pakt vast niet goed uit!

Pactor Vastgoed, dat pakt vast niet goed uit!

29/01/2014

Het HvJ heeft op 10 oktober 2013 (zaak C-622/11, Pactor Vastgoed) bepaald dat het op basis van de Zesde richtlijn niet is toegestaan herzienings-btw van een ander te heffen dan van de belastingplichtige die de btw oorspronkelijk in aftrek heeft gebracht. De regeling van art. 12a Wet OB 1968 is daardoor niet richtlijnconform. Deze bepaling wordt met terugwerkende kracht tot 10 oktober 2013 ingetrokken.

Publicaties
BtwBrief_2014_01_b.pdf
Downloaden
PDF 3,9 MB

Auteurs

Paul Hulshof