Home / Publicaties / Partiële vernietiging goedkeuringsbesluit bestemmingsplan...

Partiële vernietiging goedkeuringsbesluit bestemmingsplan wegens foutieve publicatie van de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit (Afd. bestuursrechtspraak RvS, 19 augustus 2009)

19/10/2009

Een noot van Claes van Deutekom bij de uitspraak van Afd. bestuursrechtspraak RvS, 19 augustus 2009, nr. 200806666/1/R2, LJN BJ5501.
Onthouding van goedkeuring aan de in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheden. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Art. 23 WRO (oud), Art. 3:12 Awb.

Publicaties
Bouwrecht_2009_10
Downloaden
PDF 532,5 kB