Home / Publicaties / Pensioentoezegging in arbeidsovereenkomst

Pensioentoezegging in arbeidsovereenkomst

01/09/2014


In onze eerdere Newsflash informeerden wij u al over de ingrijpende wijzigingen voor pensioenen die per 1 januari 2015 van kracht worden.

Indien de pensioenregeling van de werkgever een middel- of eindloonregeling omvat en niet onder een bedrijfstakpensioenfonds valt, zal de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2015 in beginsel de instemming van de werknemer behoeven. Als u als werkgever tussen nu en 1 januari 2015 een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat, is het raadzaam daarin al naar de pensioenregeling te verwijzen zoals die per 1 januari 2015 zal gelden. In dat geval voorkomt u dat de betreffende werknemer na het tekenen van de kersverse arbeidsovereenkomst, zijn instemming dient te geven ten aanzien van de per 1 januari 2015 gewijzigde pensioenregeling.

Indien gewenst kijken wij graag samen met u naar uw specifieke situatie om tot een passend advies te komen.

Auteurs

Portret van Robert Jan Dil
Robert Jan Dil
Of Counsel
Amsterdam