Home / Publicaties / Plicht tot medewerking of recht op zwijgen

Plicht tot medewerking of recht op zwijgen?

‘De positie van de werkgever bij een inval door de Inspectie SZW’

05/04/2018

Dit artikel is relevant voor werkgevers die werken met buitenlandse werknemers en mogelijk te maken kunnen krijgen met een onverwacht bezoek van inspecteurs van de Inspectie SZW in het kader van toezicht op en naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

De bevoegdheden en verplichtingen van de Inspectie SZW bij een controle op de naleving van die wet staan beschreven in de Wav zelf en in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op grond van artikel 5:20 lid 1 Awb dienen de werkgever, maar ook de aangetroffen vreemdeling(en) en eventueel andere personen desgevorderd de nodige inlichtingen te verstrekken. Dit wordt aangeduid als de 'medewerkingsplicht'.

Een voor de praktijk belangrijke vraag is wanneer de medewerkingsplicht overgaat in het zwijgrecht. Die vraag staat in dit artikel centraal.

Publicaties
Journaal_Vreemdelingenrecht_2017_04_b.pdf
Downloaden
PDF 2 MB

Auteurs

Portret van Ayşegül Avci
Ayşegül Avci
Advocaat
Amsterdam
Portret van Niels Koene
Niels Koene
Advocaat
Amsterdam