Home / Publicaties / Prejudiciële verwijzing. Facultatieve uitsluitingsgrond...

Prejudiciële verwijzing. Facultatieve uitsluitingsgrond. (Hof van Justitie EU, 10 juli 2014)

07/10/2014

Een noot van Caroline van Hulsteijn bij de uitspraak van het Hof van Justitie EU, 10 juli 2014, nr. C-358/12.

Prejudiciële verwijz¡ng. Facultatieve uitsluitingsgrond. Ernstige, onherroepelijk vastgestelde schendingen van de voorschriften op het vlak van sociale zekerheidsbijdragen. Opdracht onder de drempel. Evenredígheidsbeginsel. Voorwaarden voor uitsluiting van aanbestedingsprocedure. Begrip 'emstige schending' bij een verschil tussen het verschuldigde en het gestorte bedrag van meer dan € 100 en groter dan 5% van verschuldigde bedrag.

Publicaties
Jurisprudentie_Aanbestedingsrecht_2014_06_b.pdf
Downloaden
PDF 938,5 kB

Auteurs

Caroline van Hulsteijn