Home / Publicaties / Privacy & slimme producten

Privacy & slimme producten

30/04/2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Personen en publieke / private organisaties die geautomatiseerd persoonsgegevens verwerken, moeten vanaf die dag voldoen aan deze Europese Verordening. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon. Je verwerkt persoonsgegevens bijvoorbeeld als je deze verzamelt, opslaat, verwijdert of slechts bewaart. De AVG verbiedt het niet om deze gegevens te verwerken, maar stelt wel voorwaarden om de privacy en gegevens te beschermen. De verwerking moet o.a. transparant plaatsvinden, gegevens moeten technisch en organisatorisch worden beschermd en er mogen niet meer gegevens worden verzameld dan noodzakelijk is voor het bepaalde doel. Je mag dus geen gegevens verzamelen met de reden dat deze in de toekomst mogelijk 'handig' zijn. Dat zou wel eens een uitdaging kunnen zijn bij bijvoorbeeld slimme producten.

Publicaties
Product_2018_02_b.pdf
Downloaden
PDF 145,8 kB

Auteurs

Portret van Yasar Celebi
Yasar Celebi
Advocaat
Amsterdam
Kimberly Friesen