Home / Publicaties / Procesbelang. Belanghebbende. Besluitbegrip. Rechtsgevolg...

Procesbelang. Belanghebbende. Besluitbegrip. Rechtsgevolg. Concessie - College van Beroep voor het bedrijfsleven 5 april 2011

20/05/2011

Een noot van mr. L.J. Wildeboer bij de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 5 april 2011, nr. AWB 10/1348, LJN BQ0455.
Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft besloten concessie voor openbaar vervoer door onderhandse gunning te verlenen aan het GVB. De beslissing tot het volgen van de procedure van onderhandse gunning van de concessie was nog niet definatief. De beslissing tot verlening van de concessie aan het GVB was derhalve gericht op rechtsgevolg en daarmee een appellabel besluit. De bezwaren van conrurrenten daartegen zijn door de Stadsregio ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Voorts is procesbelang aanwezig bij beroep tegen besluit tot het niet-ontvankelijk verklaren van de bezwaren. Beslissing op bezwaar wordt vernietigd.

Publicaties
Jurisprudentie_Bestuursrecht_2011_7
Downloaden
PDF 1 MB

Auteurs

Portret vanLuurt Wildeboer
Luurt Wildeboer