Home / Publicaties / Publicatieplicht: bestuurdersaansprakelijkheid nader...

Publicatieplicht: bestuurdersaansprakelijkheid nader aangescherpt

(Rechtbank Utrecht 21 mei 2003, JOR 2003, 229 - Van Huussen q.q./Rodenberg c.s.)

09/12/2003

In de onderhavige procedure worden de bestuurders c.q. de medebeleidsbepalers van de gefailleerde vennootschap Manaktief door de curator hoofdelijk aansprakelijk gesteld om het tekort in het faillissement te vergoeden. Het draait allemaal om een schending van artikel 2:394 BW. Om het niet vermelden op de jaarrekening van de datum van vaststelling van de jaarrekening en, voor het geval de jaarrekening niet zou zijn vastgesteld, om het niet vermelden van het ontbreken van een vaststelling. Strikt genomen, kunnen deze omissies worden gekwalificeerd als een schending van het bepaalde in artikel 2:394 BW.

Publicatie
JutD_2003_12_09_1.pdf
Downloaden
PDF 3 MB

Auteurs

De foto van Paulus van den Bosch
Paulus van den Bos
Advocaat
Amsterdam