Home / Publicaties / Recente ontwikkelingen Mijnbouwwet

Recente ontwikkelingen Mijnbouwwet

06/04/2010

De opsporing en winning van delfstoffen en de opslag van stoffen wordt geregeld in de Mijnbouwwet (hierna: Mbw). Op grond van de Mbw is voor de winning van aardolie en aardgas een vergunning van de Minister van Economische Zaken (hierna: minister) vereist. In Nederland waren er per 1 januari 2009 48 opsporingsvergunningen verleend, 131 winningsvergunningen (Nederlands Continentaal Plat en Nederlands Territoir) en vijf opslagvergunningen (Nederlands Territoir). Naast de meer dan 230 reeds in productie zijnde voorkomens waren er in Nederland 125 gasvoorkomens (80 offshore en 45 onshore) alsmede 25 olievoorkomens die nog niet in productie genomen zijn.
De regering ziet het als haar taak erop toe te zien dat de voor mijnbouwactiviteiten verleende vergunningen doelmatig worden benut. Een houder van een vergunning heeft een exclusief recht op opsporing en/of winning in het vergunningsgebied. Hieraan gekoppeld is volgens de wetgever 'een maatschappelijke plicht en verantwoordelijkheid dat recht actief, effectief en efficiënt te benutten' (Kamerstukken II 2007/08, 31 479, nr. 3, p. 3). Dit artikel geeft een kort overzicht van de recente ontwikkelingen.

Publicaties
Bedrijfsjuridische_berichten_2010_06_d.pdf
Downloaden
PDF 334,3 kB

Auteurs

Portret van Martika Jonk
Martika Jonk
Senior Counsel | Advocaat
Amsterdam