Home / Publicaties / Rechten van schuldeisers op informatie in faillissement:...

Rechten van schuldeisers op informatie in faillissement: een begaanbare weg of doodlopend pad?

08/12/2009

Indachtig het adagium 'kennis is macht' heeft een schuldeiser er belang bij om over zoveel mogelijk informatie te beschikken over de (financiële) positie van zijn debiteur teneinde zijn eigen belangen te beschermen. Naarmate het slechter gaat met een debiteur, blijkt het in de praktijk vaak moeilijker om deze informatie van de debiteur te verkrijgen.
In deze bijdrage behandelen wij een aantal aspecten van het recht op informatie van schuldeisers in geval van een faillissement van een debiteur en de gevolgen van het faillissementsregime voor dit recht.

Publicaties
Insolad_jaarboek_2009
Downloaden
PDF 613,5 kB

Auteurs

Portret van Marcel Groenewegen
Marcel Groenewegen
Partner
Amsterdam