Home / Publicaties / Rechterlijke toetsing concentratiebesluit

Rechterlijke toetsing con­cen­tra­tie­be­sluit

01/04/2008

Rechtspraak Mededingingsrecht met noot van Martijn van de Hel.

De Rechtbank Rotterdam bevestigt in deze uitspraak het besluit van de NMa dat voor de concentratie tussen zendbedrijf Nozema en telecombedrijf KPN geen vergunning is vereist. De NMa was in dit besluit akkoord gegaan met het voorstel van KPN om een aantal zendmasten aan een onafhankelijke derde te verkopen, teneinde te voorkomen dat de concurrentie op de markt voor de doorgifte van radiosignalen via de ether zou worden belemmerd. De constatering van de NMa dat KPN na de overname (via Digitenne) haar concurrenten de toegang tot de standaardtechnologie voor het uitzenden van digitale signalen naar mobíele ontvangers (zoals telefoons) zou kunnen weigeren, deed er naar het oordeel van de NMa niet toe. Uit onderzoek van de NMa was gebleken dat dit concurrentiebeperkende gedrag zich vanwege de reeds bij Nozema (via Digitenne) bestaande financiële afhankelijkheid van KPN ook zou kunnen voordoen indien de overname van Nozema niet zou plaatsvinden. Tegen dit besluit is door Broadcast (een concurrent van Nozema) en door UPC, Vodafone en Orange (concurrenten van KPN) beroep ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam.

Publicaties
Rechterlijke toetsing concentratiebesluit
Downloaden
PDF 984 kB