Home / Publicaties / Rechtspraak Pacht - Hoge Raad der Nederlanden, 19...

Rechtspraak Pacht - Hoge Raad der Nederlanden, 19 december 2008, nr. 08/00239

LJN BG3714

04/02/2009

Cassatieberoep tegen een tussen pachter en verpachter in hoger beroep gewezen beschikking van het Pachthof Arnhem van 20 november 2007, Agr.r. 2008/5417 over de verlenging van een pachtovereenkomst. Geding bij het hof ingeleid vóór de inwerkingtreding van het huidige pachtrecht (titel 7.5 BW). Cassatieberoep niet-ontvankelijk op grond van art. 134 Pw. Toepasselijkheid overgangsbepaling art.74 Ow NBW; de inwerkingtreding op 1 september 2007 van art. 1019j-1019v Rv voor pachtzaken heeft geen gevolg voor eventuele rechtsmiddelen in lopende procedures. Met noot E.H.M. Harbers

Publicaties
Tijdschrift_voor_Agrarisch_recht_2009_02
Downloaden
PDF 822,7 kB