Home / Publicaties / Rechtsverwerking in aanbestedingsprocedures

Rechtsverwerking in aanbestedingsprocedures

10/03/2008

Het aanbestedingsrecht staat onverminderd in de belangstelling. Nog altijd is sprake van een toename in het aantal aanbestedingsgeschillen. lnzet van deze geschillen is veelal de gehanteerde selectie- en gunningsystematiek en, meer in het bijzonder, beweerde onduidelijkheden daarin. Oorspronkelijk werd veelal tot uitgangspunt genomen dat de aanbestedende dienst verantwoordelijk is voor het aanbestedingsdocument en - daarmee - ook voor daarin voorkomende onduidelijkheden. Het moment waarop de inschrijver zijn bezwaren naar voren bracht, werd kennelijk niet als relevante factor onderkend.

Publicaties
Rechtsverwerking in aanbestedingsprocedures
Downloaden
PDF 160,7 kB

Auteurs

Portret vanPetra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
E.L. Zwiers