Home / Publicaties / REDD+

REDD+

03/05/2012

REDD+ (Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries; and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries) is een instrument dat wordt ontwikkeld in het kader van het VN Klimaatverdrag. Het beoogt een financiële waarde te creëren voor de in bossen opgeslagen CO2, om zodoende ontwikkelingslanden te stimuleren om (i) CO2 emissies door ontbossing en bosdegradatie te verminderen, (ii) CO2-voorraden in bossen te behouden, (iii) bossen duurzaam te beheren en (iv) de CO2-voorraden in de bossen te verhogen.

De ontwikkelingen ten aanzien van REDD+ zijn onder andere interessant in het kader van emissiereductie, emissiehandel en duurzame productie van biomassa. Vraag naar biomassa kan het kappen van bos lucratief maken, REDD+ kan de balans echter doen omslaan in duurzaam bosbeheer en daarmee bijdragen aan de duurzame productie van biomassa. In dit artikel zal de ontwikkeling van REDD+ kort worden beschreven binnen de context van het internationaal klimaatbeleid. Ten slotte wordt kort ingegaan op de REDD+ in het kader van emissiehandel en biomassa.

Publicaties
CMS_Energy_Update_april_2012
Downloaden
PDF 497,3 kB