Home / Publicaties / Regeerakkoord 2017-2021 Arbeidsrecht

Regeerakkoord 2017-2021 Arbeidsrecht

16/10/2017

Op dinsdag 10 oktober 2017 hebben de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun regeerakkoord "vertrouwen in de toekomst" gepresenteerd. Dit regeerakkoord bevat een groot aantal belangrijke wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht. Hieronder zetten wij kort de zeven belangrijkste (voorgenomen) wijzigingen op een rij:

I Introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht

In de huidige wet zijn op dit moment strikt afzonderlijke ontslaggronden opgenomen. De werkgever zal de ontslaggrond die hij kiest moeten onderbouwen en aantonen. Een combinatie van verschillende ontslaggronden is niet mogelijk. In de praktijk blijkt dat vaak niet wordt voldaan aan één ontslaggrond, maar het van alle ontslaggronden een beetje is. Dit is onvoldoende om te komen tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dat gaat veranderen. Het wordt weer mogelijk om verschillende gronden en omstandigheden te combineren en de rechter te laten beoordelen of ontslag gerechtvaardigd is. De rechter heeft dan wel de mogelijkheid om een extra vergoeding aan de werknemer toe te kennen van maximaal de helft van de transitievergoeding bovenop de reeds bestaande transitievergoeding.

II Transitievergoeding ruimer

Onder het huidige recht hebben werknemers vanaf een arbeidsduur van 2 jaar recht op een transitievergoeding. De regering is voornemens het recht op een transitievergoeding op twee punten te verruimen. Werknemers krijgen 1) al vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding en 2) de hoogte van de transitievergoeding wordt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Nu ontvangt een werknemer voor de dienstjaren vanaf 10 jaar dienstverband een ½ maandsalaris per dienstjaar. Opleidingskosten mogen onder bepaalde voorwaarden in mindering gebracht worden op de transitievergoeding.

III Ketenregeling van twee naar drie jaar

Opnieuw wordt de ketenregeling gewijzigd. Het wordt weer mogelijk om gedurende een periode van drie jaar maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten. Deze duur was onder het huidige recht verkort tot twee jaar. Het maximum aantal van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd dat in deze periode kan worden gesloten lijkt te worden gehandhaafd.

IV Loondoorbetaling bij ziekte

Alleen voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt de loondoorbetalingsperiode bij ziekte verkort van twee jaar naar één jaar. De zieke werknemer kan in het tweede jaar een beroep doen op het UWV. De zieke werknemer behoudt wel de ontslagbescherming van twee jaar. De kosten van de nieuwe regeling moeten de kleine ondernemingen zelf dragen.

V Werken als zelfstandige

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen door een nieuwe wet die enerzijds voor 'echte' zelfstandigen de zekerheid moet bieden dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en anderzijds schijnzelfstandigheid tegengaat. In de wet zal worden bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst als wordt gewerkt tegen een 'laag tarief' in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Dit lage tarief zal voor de gehele markt gelijk zijn (vermoedelijk tussen €15 en €18 per uur). Als door de zzp'er een 'hoog tarief' wordt gehanteerd (vermoedelijk boven €75 per uur) heeft hij de mogelijkheid van een 'opt out', als dit tarief wordt gecombineerd met een korte duur (vermoedelijk korter dan een jaar) van de overeenkomst of als geen reguliere bedrijfsactiviteiten worden verricht. Voor de tussenliggende categorie (dit zal vermoedelijk de grootste groep zijn) wordt de 'opdrachtgeversverklaring' ingevoerd. Als de opdrachtgeversverklaring is afgegeven heeft de opdrachtgever vooraf zekerheid dat hij niet inhoudingsplichtig is ten aanzien van loonbelasting en premies voor werknemersverzekeringen.

VI Proeftijd

Daarnaast wordt de proeftijd verruimd. Indien een werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt, kan er een proeftijd worden overeengekomen van vijf maanden (in plaats van twee maanden). Voor een eerste arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd van meer dan twee jaar, kan een proeftijd van drie maanden worden gesloten.

VII Partnerverlof

Het huidige kraamverlof voor partners wordt uitgebreid van 2 dagen naar 5 dagen. Tijdens dit verlof betalen werkgevers het volledige loon door. Verder wordt per 1 juli 2020 een aanvullend kraamverlof van 5 weken voor partners ingevoerd.

Auteurs

Portret van Ayşegül Avci
Ayşegül Avci
Advocaat
Amsterdam
Barbara Veldmaat