Home / Publicaties / Regeerakkoord 2017-2021 Mobiliteit

Regeerakkoord 2017-2021 Mobiliteit

13/10/2017

In het Regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" is er veel aandacht voor mobiliteit. Begrijpelijk, nu gegeven de snelheid waarmee ontwikkelingen elkaar opvolgen onmogelijk is het onderwerp te negeren. Het streven van het nieuwe Kabinet is om verschillende delen van het vervoerssysteem naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Alleen zo kan openbaar vervoer een haalbaar en aantrekkelijk alternatief zijn voor de auto. Maar ook op het vlak van auto's zijn investeringen voorzien.

  • Bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van infrastructuur zal het Kabinet rekening houden met zelfrijdende voertuigen en de benodigde systemen in of langs de weg. Dit veronderstelt dat innovatief wordt nagedacht aan de voorkant van het inkoopproces, en dat aanbestedingen worden opgezet vanuit beleid en visie, niet vanuit eerder opgedane ervaringen.

  • Samen met de Mobiliteitsalliantie (een brede coalitie van partijen uit de Nederlandse autowereld, de tweewielerbranche, het wegtransport en het openbaar vervoer) zullen er pilots uitgevoerd worden om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling, zonder dat dit leidt tot een systeem van rekeningrijden. Deze pilot is alleen werkbaar indien aandacht wordt besteed aan de totale keten van mobiliteit en financiering, en opnieuw de overheid bereid is een voortrekkersrol te vervullen die ook echt ruimte biedt voor innovatie.

  • Er zal eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro worden uitgetrokken voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten. In de Randstad zien we een toenemende drukte bij de fietsenstallingen. Dit heeft tot gevolg dat, zou niet worden ingegrepen, steeds minder mensen bereid zijn om de fiets te gebruiken als onderdeel van hun reis. Door slim te investeren kan worden voorkomen dat de fietsenstalling een bottleneck is, en kan de fiets een integraal onderdeel worden van het "Mobility as a Service" platform.

  • Het openbaar vervoer moet in heel Nederland een goed alternatief zijn voor de auto. Dat vraagt om betrouwbare en actuele reisinformatie, goede aansluiting op fiets, taxi en auto en een veilig en gemakkelijk betaalsysteem. Met de OV chipkaart hebben we al een kaart waarmee gebruik kan worden gemaakt van verschillende vervoersmiddelen. Het ontwikkelen van apps en het uitbreiden van de OV chipkaart zullen ervoor zorgen dat het reizen met verschillende vervoersmiddelen soepeler verloopt voor de reizigers. Hobbels die samenhangen met vooral de 'last mile' moeten dan ook integraal worden bezien en aangepakt.

  • Wet- en regelgeving zal worden aangepast zodat openbaar vervoer- en taxibedrijven flexibel en vraaggericht vervoer ("Mobility as a Service") kunnen aanbieden. Provincies en vervoerregio's die met nieuwe vormen van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en deelsystemen willen experimenteren, krijgen daarvoor de ruimte. Wetgeving die daarbij aangepast moet worden betreft bijvoorbeeld de Wegenverkeerswet en de invoering van de in februari van dit jaar aangekondigde Experimenteerwet Zelfrijdende Auto.

Dat het Kabinet nu in totaal 2 miljard euro extra uittrekt voor investeringen in weg, water, OV/spoor en daarnaast ook extra in de fiets investeert, is een belangrijke trendbreuk met de forse bezuinigingen op het infrastructuurbudget die hebben plaatsgevonden vanaf 2010. Daarbij moet wel vermeld worden dat het voorstel om het lage btw tarief van 6 naar 9 procent te verhogen juist averechts werkt, omdat dit duurzaam vervoer zoals OV en de fiets minder aantrekkelijk maakt voor de reiziger. De OV-sector verwacht overigens dat, door de prijsverhogingen, elk dag duizenden reizigers minder gebruik zullen maken van het openbaar vervoer.

Auteurs

De foto van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
De photo van Navid Kiani deh Kiani
Navid Kiani deh Kiani