Home / Publicaties / Regionale luchthavens: ruimte en rechtsbeschermin...

Regionale luchthavens: ruimte en rechtsbescherming

30/05/2008

In deze door de Wetenschapswinkel uitgegeven scriptie wordt ingegaan op de gevolgen die het wetsvoorstel Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire luchthavens (RBMI) heeft voor de ruimtelijke ordening, de milieubescherming en de natuurbescherming. Daarnaast komen de veranderingen in de rechtsbescherming en de inspraakmogelijkheden uitgebreid aan de orde. Het wetsvoorstel zorgt voor een concentratie van bevoegdheden bij de provincie ter zake van regionale luchthavens. Een belangrijke verandering is het afschaffen van de beroepsmogelijkheid tegen een luchthavenbesluit of luchthavenregeling bij de bestuursrechter. Dit wordt de burgerlijke rechter, met minder rechtsbescherming tot gevolg.

Publicaties
Regionale luchthavens: ruimte en rechtsbescherming
Downloaden
PDF 435,7 kB