Home / Publicaties / Registratie .xxx-domeinnaam – wees op tijd

Registratie .xxx-domeinnaam – wees op tijd

13/09/2011

Bent u eigenaar van een (bekend) merk? En wilt u (en uw merk) liever niet geassocieerd worden met de 'adult entertainment' industrie? Dan heeft u nog tot 28 oktober 2011 de tijd om het gebruik van uw merk in een .xxx-domeinnaam te blokkeren via de ICM Registry.

Achtergrond
In maart 2011 heeft het ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) groen licht gegeven voor de lancering van een nieuwe sTLD (gesponsorde top level domein): .xxx. De totstandkoming van dit controversiele domein is niet zonder vallen of stoten gegaan. In 2007 heeft het ICANN het verzoek nog afgeschoten, mede naar aanleiding van een sterke conservatieve lobby in de Verenigde Staten.

Lancering .xxx-domeinnaam
Op 7 september 2011 is de registratie van .xxx-domeinnamen via ICM Registry daadwerkelijk van start gegaan. De toekenning van de domeinnamen verloopt volgens een vooraf vastgestelde stramien. Tijdens de zogeheten "Sunrise A" fase, die tot 28 oktober 2011 loopt, kunnen bedrijven zich inschrijven voor een domeinnaam met een .xxx-extensie. Deze fase is uitsluitend bedoeld voor merkhouders in de desbetreffende industrie, dan wel voor eigenaren van pornografische websites die al vóór 10 februari 2010 actief waren in een andere extensie.
Ook aan de merkhouders die niet binnen de 'adult entertainment' industrie draaien en daarmee niet geassocieerd willen worden is gedacht. Gedurende de "Sunrise B" fase, die tegelijkertijd loopt met Sunrise A, kunnen zij, uiteraard tegen betaling, hun merken beschermen door een .xxx-domeinnaam te reserveren en daarmee te blokkeren. De registratie tijdens deze fase levert geen eigendomstitel op, maar zorgt er slechts voor dat derden - zogeheten cybersquatters - het merk niet meer kunnen kapen. De blokkade duurt in beginsel minimaal 10 jaar, maar kan onder omstandigheden worden verlengd. Vermeldenswaardig is verder dat de anonimiteit van de aanvrager van blokkade wordt gewaarborgd, aangezien niet zichtbaar zal zijn welk bedrijf om blokkering van een .xxx-domeinnaam heeft gevraagd.
In de periode van 8 tot 25 november 2011 (de "Landrush" fase) kan een ieder zich aanmelden voor een bepaalde .xxx-domeinnaam. Bij meerdere belangstellenden zullen deze domeinnamen worden geveild. Na 6 december 2011 worden de domeinnamen verkocht op basis van het "First Come, First Served" beginsel.

Conflicterende aanvragen
Aangezien beide Sunrise fases tegelijkertijd lopen, kan het voorkomen dat zowel een Sunrise A- als Sunrise B-aanvrager zich inschrijft voor dezelfde .xxx-domeinnaam. In een dergelijk geval zullen beide partijen worden geïnformeerd, waarna de Sunrise A-aanvrager de mogelijkheid zal krijgen om zijn aanvraag in te trekken. Doet hij dat niet, dan zal zijn inschrijving voorgaan. De Sunrise B-aanvrager kan dan alsnog met lege handen achterblijven. Om de toekenning van de .xxx-domeinnaam te blokkeren zal hij een procedure moeten starten tegen de Sunrise A-aanvrager. Deze Sunrise A-aanvrager kan zich vervolgens niet beroepen op het feit dat hij geen kennis had van de merkenrechten van de Sunrise B-aanvrager.

Auteurs

Anastasia Chistyakova