Home / Publicaties / Retentierecht op roerende zaken (Gerechtshof Den Haag...

Retentierecht op roerende zaken (Gerechtshof Den Haag 18 juli 2017)

27/11/2017

Een noot van Marlous de Groot bij de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag, 18 juli 2017, zaaknr. 200.153.329/02, ECLI:NL:GHDHA:2017:2049

Retentierecht op roerende zaken (portaalkraan en onderdelen daarvan). Curator heeft aanvankelijke opeising ex art. 60 lid 2 Fw niet doorgezet. Strekking art. 60 lid 2 Fw. Aanbod faillissementskoper tot voldoening schuld failliet aan retentor. Weigering retentor teruggehouden zaken aan faillissementskoper af te staan geen onrechtmatige daad.

000285_header
Publicaties
JOR_2017_11_a.pdf
Downloaden
PDF 508,3 kB

Auteurs

Portret vanMarlous Groot
Marlous de Groot
Partner
Amsterdam