Home / Publicaties / Ruilverkaveling voor echte vastgoedboeren

Ruilverkaveling voor echte vastgoedboeren

04/11/2011

Al vele artikelen zijn er geschreven over de structurele leegstand van kantoor- en bedrijfsruimten. Vele partijen kijken voor de oplossing van dit probleem verwachtingsvol naar de overheid. Ondanks oproepen van marktartijen dat het kabinet moet ingrijpen, ziet het er naar uit dat van regeringszijde geen actie ondernomen wordt en dat er vooral geen geld ter beschikking wordt gesteld. Dit liberale/conservatieve kabinet straalt uit dat de vastgoedmarkt (inclusief de vastgoedbedrijven van de gemeenten) deze keer haar eigen problemen maar moet oplossen.

Publicaties
PropertyNL_Magazine_2011_17_a.pdf
Downloaden
PDF 950,1 kB

Auteurs

Willie Ambergen
Belastingadviseur
Amsterdam