Home / Publicaties / Schadeafwikkeling bij coassurantie met volgclausules...

Schadeafwikkeling bij coassurantie met volgclausules en follow-form-clausules

07/06/2016

In Nederland zijn de te verzekeren risico's in de loop van de jaren in omvang en complexiteit toegenomen, en worden steeds meer risico's in coassurantie verzekerd. Van coassurantie is kort gezegd sprake als meerdere verzekeraars tezamen een bepaald risico dragen. Om de schadebehandeling bij coassurantie efficiënter te laten verlopen, maken verzekeraars gebruik van zogenaamde volgclausules (ook wel 'to-follow-clausules' genoemd). In dit artikel schetsen de auteurs de potentiële conflicterende belangen tussen de verzekeraars, bespreken zij in hoeverre de volgverzekeraars kunnen zijn gebonden aan beslissingen van de leidende verzekeraars en geven zij een aantal aanbevelingen om de consequenties van die gebondenheid te overzien.

arbitrage phare solution mer tile 840x420
Publicaties
Tijdschrift_voor_de_Procespraktijk_2016_02_a.pdf

Auteurs

Danny Theunis
M. van der Veen