Home / Publicaties / SEW: Rechtspraak van het Gerecht van de Europese...

SEW: Rechtspraak van het Gerecht van de Europese Unie

Arrest van 17 december 2009 (Zesde kamer)

07/01/2010

Deze zaak betreft het beroep van Solvay SA tegen een beschikking van de Commissie van 13 december 2000. In deze beschikking is aan Solvay een boete opgelegd van € 3 miljoen in verband met schending van art. 85 EEG (ten tijde van de beschikking art. 81 EG) door vanaf 1987 tot ten minste eind 1990 deel te nemen aan een overeenkomst inzake de verdeling van de markt.

Publicaties
SEW_2010_januari
Downloaden
PDF 241 kB

Auteurs

Portret van Edmon Oude Elferink
Edmon Oude Elferink
Partner
Amsterdam