Home / Publicaties / Spelregels bij (collectief) ontslag

Spelregels bij (collectief) ontslag

20/04/2009

Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas heeft dit vaak onvermijdelijk tot gevolg dat een ondernemer op enig moment zal moeten ingrijpen in zijn personeelsbestand. lndien een ondernemer van zijn personeelsbestand wil inkrimpen op grond van bedrijfseconomische omstandigheden, dan is hij in beginsel verplicht het zogenaamde afspiegelingsbeginsel te hanteren. Bij het afspiegelingsbeginsel wordt per leeftijdscategorie het anciënniteitsbeginsel, te weten het last in first out (LIFO) principe toegepast. ln de praktijk bestaat vaak de wens om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel om er voor te zorgen dat de beste en de sterkste werknemers behouden blijven voor de organisatie.

Publicaties
Ondernemersbrief_2009_02
Downloaden
PDF 1,3 MB

Auteurs

Portret van Madeleine Lamers
Madeleine Lamers
Counsel
Amsterdam