Home / Publicaties / Sport en privacywetgeving: een hot item!

Sport en privacywetgeving: een hot item!

01/03/2010

ln een kort tijdsbestek zijn recent meerdere procedures gevoerd waar dopingcontroles werden getoetst aan privacywetgeving. ln een kort geding procedure die in de zomer van 2009 diende voor de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Haarlem (voorzieningenrechter, 24 juli 2009, nr. 159528, NJF 2009/402), werd onder meer geoordeeld dat dopingcontroles voorshands geen inbreuk lijken te maken op privacywetgeving. Wat speelde hier?

Publicaties
Sport_FM_2010_01
Downloaden
PDF 2,6 MB

Auteurs

Portret van Michiel Dijk
Michiel van Dijk
Partner
Amsterdam