Home / Publicaties / Sport, ziekte en loon

Sport, ziekte en loon

06/08/2008

Onlangs heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een werkgever gehouden is een bovenwettelijke aanvulling op het ziekengeld te betalen van een werknemer die arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een sportblessure. Het antwoord daarop is in beginsel ja, tenzij aan de aanvulling vooraf bepaalde voorwaarden zijn gesteld en de werknemer door de werkgever is gewaarschuwd. Een werkgever is wel bijna altijd verplicht het minimale ziekengeld (70% van het loon, voorzover dat het maximum dagloon niet overstijgt) te betalen. Dit is slechts anders indien sprake is van het door de werknemer opzettelijk veroorzaken van de arbeidsongeschiktheid. Dit laatste wordt zelden aangenomen.

Publicaties
Sport, ziekte en loon
Downloaden
PDF 44,8 kB

Auteurs

mr. M. Woerdman
Marloes Woerdman