Home / Publicaties / Staatssteun tot half miljoen: geen melding nodig aan...

Staatssteun tot half miljoen: geen melding nodig aan Brussel

10/07/2009

Als gevolg van de financiële en economische crisis komen diverse initiatieven voor nieuwbouw of herstructurering niet of met grote vertraging van de grond. De projectfinanciering met externe middelen is in veel gevallen problematisch doordat banken hogere rentetarieven rekenen en meer dan de gebruikelijke garanties verlangen.

Goed nieuws is dat onlangs een tijdelijke versoepeling van de staatssteunregeling van kracht is geworden, die steunverlening tot een bedrag van € 500.000,- mogelijk maakt. Mits aan een beperkt aantal voorwaarden wordt voldaan, kan het project waarvoor de steun wordt verleend, direct van start gaan, omdat er geen voorafgaande melding aan Brussel behoeft te worden gedaan.

In deze tijd zouden projectontwikkelaars er bij zijn gebaat van de "gemeentelijke" overheid een steuntje in de rug te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door concrete financiële steun, (tijdelijke) verlaging van grondprijzen of van bijdragen aan de grondexploitatie, dan wel het verstrekken van garantie aan banken, waardoor deze bereid zijn sneller en tegen gunstiger voorwaarden kredietfaciliteiten te verlenen.

In al dit soort situaties dient de vraag onder ogen te worden gezien of er geen sprake is van (ongeoorloofde) staatssteun. Als dat namelijk het geval is, geldt in principe een plicht tot voorafgaande melding van de voorgenomen steunmaatregel bij de Europese Commissie, die haar goedkeuring moet hebben verleend voordat de steun mag worden verstrekt.

Het is van belang deze en overige staatssteunregels ook in acht te nemen bij de toepassing van specifieke stimuleringsregelingen, zoals bijvoorbeeld de Tijdelijke stimuleringsregeling Woningbouw.

Auteurs

Allard Knook
Robert Lucassen