Home / Publicaties / Tegenvallende passagiersaantallen

Tegenvallende passagiersaantallen

25/11/2011

Als bij overheidsopdrachten de omvang van de opdracht vooraf niet exact bekend is, wordt door de aanbestedende dienst wel gebruik gemaakt van een inschatting van de te verwachten aantallen. Garanties voor die aantallen worden door de aanbestedende dienst niet gegeven. lnschrijvers offreren vervolgens een prijs op basis van de gegeven prognoses. Maar verwachtingen zijn onzeker en komen ook wel eens niet uit. De inschrijver wordt dan geconfronteerd met een verlies aan inkomsten.

Publicaties
Tender_Nieuwsbrief_2011_08_a.pdf
Downloaden
PDF 2,3 MB

Auteurs

Portret van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam