Home / Publicaties / The Dutch Anti-Doping Policy Implementation Bill:...

The Dutch Anti-Doping Policy Implementation Bill: privacy concerns

03/03/2017

Op 19 september 2016 is het wetsvoorstel inzake regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit, ofwel de Wet uitvoering antidopingbeleid, aan de Tweede kamer gezonden. Het doel van het wetsvoorstel is het versterken van de aanpak van doping in de sport. Het wetvoorstel is gedaan, omdat er twijfel bestaat over of de door sporters gegeven toestemming een wel voldoende toereikende basis vormt voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dopingcontroles. Om op alternatieve wijze gegevens te verwerken bij dopingcontroles wordt de Dopingautoriteit een publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak. Er bestaat vanuit de praktijk de nodige kritiek op dit wetsvoorstel. Is deze kritiek terecht? Biedt het wetsvoorstel de gewenste oplossingen of zorgt het juist voor meer vragen en problemen? Deze vragen worden in dit artikel behandeld.

003664_tile
Publicaties
World_Sports_Advocate_2017_march_a.pdf
Downloaden
PDF 977,3 kB

Auteurs

Portret vanMichiel Dijk
Michiel van Dijk