Home / Publicaties / Toepassing aanbestedingsregels tijdens de coronac...

Toepassing aanbestedingsregels tijdens de coronacrisis

EC verduidelijkt de opties en flexibiliteit die het EU-kader biedt om de crisis het hoofd te bieden

03/04/2020

De huidige coronacrisis vraagt om snelle en slimme oplossingen, ook als het om overheidsinkopen – door bijvoorbeeld academische ziekenhuizen – gaat. Met name waar aanbestedende diensten moeten zorgen voor de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gezichtsmaskers en veiligheidshandschoenen, medische hulpmiddelen zoals beademingsapparatuur, en andere medische benodigdheden, ligt het voor de hand dat snelheid nu voorop staat. Maar ook bij andere inkopen kan nu meer behoefte aan snelheid en/of flexibiliteit bestaan. Om te verduidelijken hoe aan deze behoefte invulling kan worden gegeven binnen de aanbestedingsrechtelijke kaders heeft de Europese Commissie richtsnoeren gepubliceerd waarin zij onder meer ingaat op: 

  • de mogelijkheid om in dringende gevallen de openbare of niet-openbare procedures te versnellen door de termijnen aanzienlijk te verkorten;
  • de mogelijkheid om in bepaalde situaties een procedure van gunning door onderhandelingen zonder bekendmaking toe te passen of zelfs rechtstreeks te gunnen aan een vooraf geselecteerde ondernemer, op voorwaarde dat die ondernemer de enige is die de vereiste levering binnen de door de dwingende spoed veroorzaakte technische beperkingen en termijn kan uitvoeren;
  • het belang om alternatieve oplossingen te zoeken en de markt in te schakelen.

Deze richtlijnen bieden enige houvast bij het organiseren van een aanbesteding in deze tijd. Daarbij blijft het uiteraard steeds van belang om voor iedere specifieke situatie te beoordelen op welke wijze, binnen de wettelijke kaders, het beste inkoopresultaat kan worden bereikt, waarbij ook zoveel mogelijk rekening gehouden zal moeten worden met de uitdagingen waarvoor de markt zich nu gesteld ziet.
Onze aanbestedingsrechtadvocaten helpen u daarbij uiteraard graag verder.

Auteurs

Portret van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
Maartje Speksnijder