Home / Publicaties / Toepassing Duitse wet inzake ontslagbescherming

Toepassing Duitse wet inzake ontslagbescherming

02/06/2008

Onderstaand artikel is een vertaling:

Het toepassingsgebied van de Duitse wet inzake ontslagbescherming (? 23 lid 1 KSchG) omvat alleen bedrijven die gevestigd zijn in de Bondsrepubliek Duitsland. Begin dit jaar heeft de hoogste Duitse rechtbank voor arbeidszaken (Bundesarbeitsgericht - BAG) zijn gevestigde rechtspraak in dezen opnieuw bevestigd.

Een in België gevestigde onderneming die in België 25 werknemers en in Duitsland drie buitendienstmedewerkers op de loonlijst had staan, ontsloeg een van de in Duitsland werkzame medewerkers. De BAG besloot dat deze medewerker zich niet kon beroepen op het Kündigungsschutzgesetz omdat het bedrijf niet meer dan vijf medewerkers in dienst had. De 25 in België werkzame bedrijfsmedewerkers bleven daarbij dus buiten beschouwing. De rechtbank voerde als argument aan dat zowel in de Kündigungsschutzgesetz als in de Duitse wet op de ondernemingsraden (Betriebsverfassungsgesetz - BetrVG) het begrip 'bedrijf' uitsluitend organisatorische eenheden omvat die gevestigd zijn in de Bondsrepubliek Duitsland.

De BAG liet echter de vraag in het midden of het bij beoordelingen in het kader van ontslagbescherming wettelijk mogelijk is om het aantal medewerkers dat in de Bondsrepubliek Duitsland werkzaam is, op te tellen bij het aantal buiten Duitsland werkzame medewerkers, van wie de arbeidsverhoudingen wel onder het Duitse arbeidsrecht vallen. Bij de beslissing in het hier genoemde geschil was echter geen sprake van een dergelijke stand van zaken. (BAG d.d. 17-1-2008 - 2 AZR 902 / 06)

Auteurs

CMS Hasche Sigle