Home / Publicaties / Toepassing van duurzaamheidscriteria bij biomassa

Toepassing van duur­zaam­heids­cri­te­ria bij biomassa

16/09/2011

De duurzaamheid van biomassa is op dit moment onderwerp van publieke discussie. Een belangrijke ontwikkeling in dit verband is dat de EU recentelijk de meest uitgebreide bindende duurzaamheidsregeling ter wereld heeft geintroduceerd. Biobrandstoffen, vloeibare biomassa dienen te voldoen aan de in de Richtlijn Duurzame Energie (2009/28/EG) opgenomen duurzaamheidscriteria om een rol te kunnen spelen in het halen van de EU-streefcijfers voor hernieuwbare energie of om in aanmerking te komen voor steunregelingen. Het voldoen aan de criteria kan worden aangetoond door mìddel van toepassing van nationale of door de Europese Commissie erkende vrijwillige certificeringssystemen. ln bepaalde landen kan certificering voor kleinschalige producenten van biomassa echter op dit moment nog zeer moeilijk zijn. Een praktijkvoorbeeld bij boeren in Tanzania maakt duidelijk waar men zoal tegen aanloopt.

Publicaties
Milieu_2011_05_g.pdf
Downloaden
PDF 4,4 MB

Auteurs

F.M.M. Pols