Home / Publicaties / Tuchtrecht binnen de sport én mogelijk bij de civiele...

Tuchtrecht binnen de sport én mogelijk bij de civiele rechter

07/06/2013

Op een zonnige woensdag in april was in Nieuwegein het eerste tuchtrechtseminar voor sportbonden, dat deel uitmaakt van het NOC*NSF programma 'Naar een Veiliger Sportklimaat' en is voorafgegaan door een sportbreed onderzoek naar de huidige stand van zaken van het tuchtrecht. Ook is er in nauwe samenspraak met de bonden gewerkt aan een gezamenlijke agenda om te komen tot een nog beter tuchtrecht in de toekomst. Hierbij is er geconstateerd dat een aantal onderwerpen een inhoudelijke verdieping nodig heeft. Een van die onderwerpen betreft de kwaliteitswaarborgen voor het tuchtrecht.

Publicatie
Sport_FM_2013_03_c.pdf
Downloaden
PDF 4 MB

Auteurs

De foto van Michiel van Dijk
Michiel van Dijk
Partner
Amsterdam