Home / Publicaties / Tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst:...

Tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst: wie betaalt de schade?

02/12/2009

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een huurovereenkomst tussentijds tot een einde komt. Meestal doordat de huurder niet betaalt en de verhuurder de huurovereenkomst wenst te ontbinden. Zeker in de huidige tijd, waarin nieuwe huurders niet eenvoudig te vinden zijn, kan de verhuurder in dat geval met een aanzienlijke restvordering blijven zitten. In dit artikel wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden om die schade vergoed te krijgen en zal worden aangegeven met welke aspecten rekening moet worden gehouden.