Home / Publicaties / Uitbreiding overheidsgarantie voor ondernemingsfi...

Uitbreiding overheidsgarantie voor ondernemingsfinancieringen

03/12/2009

Per 11 december 2009 wordt de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) verlengd tot ultimo 2010 en zijn de randvoorwaarden uitgebreid. De regeling gold aanvankelijk voor leningen van minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 50 miljoen euro. Thans is het maximum verhoogd tot 150 miljoen euro. Daarnaast mocht het verstrekken van een lening niet dienen ter vervanging van eerder aan de onderneming verschaft krediet of risicokapitaal (de zogeheten "fresh money" eis). Deze eis is afgezwakt. Het zal worden toegestaan dat bepaalde herfinancieringen onder de GO worden gebracht. Dit is onder meer van belang voor ondernemingen die voornemens zijn van bank te veranderen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij terugtrekking van buitenlandse banken uit de Nederlandse markt en bij het aanvullen van het eigen vermogen als vervanging van de lening (equity for debt)

In de GO is vastgelegd dat de Nederlandse staat, indien voldaan is aan bepaalde voorwaarden, zich tegenover deelnemende banken garant kan stellen voor 50% van de waarde van door een bank verstrekte lening aan middelgrote en grote ondernemingen.

De GO is een van de instrumenten die de overheid eind 2008 in het leven heeft geroepen om bedrijven in deze moeilijke tijd te ondersteunen. Omdat het door de kredietcrisis minder makkelijk is om geld te lenen, maakt de overheid zich sterk voor ondernemingen. Het is de bedoeling dat bepaalde (in de GO genoemde) banken eerder en tegen betere voorwaarden bereid zijn geld uit te lenen.

Indien u vragen heeft over bovenstaande dan wel nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met onderstaande personen.

Auteurs

Portret van Marcel Groenewegen
Marcel Groenewegen
Partner
Amsterdam
Portret van Eduard Scheenstra
Eduard Scheenstra
Partner
Amsterdam