Home / Publicaties / Uitputting en gebruikersbescherming (Rb Dordrecht,...

Uitputting en gebruikersbescherming (Rb Dordrecht, 11 augustus 2010)

22/12/2010

Een noot van Hendrik Struik bij de uitspraak van Rb. Dordrecht, 11 augustus 2010.

Gebruiksvoorwaarden die het de verkrijger van software onmogelijk maken om de software verder te verhandelen kunnen weliswaar verbintenisrechtelijke werking hebben, maar deze kunnen wat de auteursrechtelijke uitputting betreft geen rechtsgevolg hebben. Ondanks dergelijke voorwaarden is een opvolgende koper van een exemplaar derhalve een 'rechtmatige verkrijger' in de zin van artikel 45j Aw. Daarom kan de rechthebbende die koper niet verbieden de verveelvoudiging te maken die nodig is voor het enkele gebruik van het programma.

Publicatie
AMI_2010_06
Downloaden
PDF 700 kB

Auteurs

De foto van Hendrik Struik
Hendrik Struik