Home / Publicaties / Uitsluitingsclausule in testament. Vergoedingsrecht...

Uitsluitingsclausule in testament. Vergoedingsrecht op gemeenschap?

22/06/2010

Man en vrouw zijn gehuwd in gemeenschap van goederen.

Man erfde circa € 13.000,-- waarbij was bepaald dat deze gift niet zou vallen in de gemeenschap van goederen. Het bedrag werd op de gemeenschappelijke rekening van de man en de vrouw gestort.

Na de echtscheiding vordert de man dit bedrag terug van de gemeenschap en stelt daarbij dat dit bedrag is geïnvesteerd in de aankoop van een gezamenlijke vakantiewoning. De vrouw weigert en stelt dat de gift is gebruikt voor de aanschaf van een auto en caravan en dat er vermenging met de gemeenschap van goederen heeft plaatsgevonden. De rechtbank en het Hof stellen de man in het gelijk.

Het Hof constateert dat tussen partijen vaststaat dat het bedrag met een uitsluitingsclausule is verkregen en vervolgens gestort is op de gemeenschappelijke rekening. Vervolgens staat vast dat dit bedrag gebruikt is voor bestedingen ten gunste van de gemeenschap.

Hieruit volgt dat het geërfde geld niet in het privé vermogen van de man is gevloeid of nadien afgezonderd is op naam van de man of is aangewend voor privé schulden van hem. Op grond van het vorenstaande stelt het Hof dat de rechtbank terecht heeft bepaald dat de man in beginsel een vergoedingsrecht heeft op de gemeenschap van € 13.000,--.