Home / Publicaties / Uitsluitingsgronden uitputtend geregeld of toch n...

Uitsluitingsgronden uitputtend geregeld of toch niet?

12/10/2009

ln het arrest Assitur van 19 mei jl. heeft het Hof van Justitie zich, net als in het arrest Michaniki van 16 december 2008, uitgelaten over de vraag in hoeverre de in de aanbestedingsrichtlijn opgenomen uitsluitingsgronden limitatief zijn. Mag een lidstaat buiten de in de aanbestedingsrichtlijn genoemde uitsluitingsgronden geen enkele andere uitsluitingsgrond in zijn nationale regelgeving opnemen of zijn er omstandigheden die dat wel mogelijk maken? En wat zijn de beperkingen? Kort gezegd: wat mag wel en wat mag niet?

Publicaties
Tender_Nieuwsbrief_2009_06
Downloaden
PDF 3 MB

Auteurs

Portret van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam