Home / Publicaties / Uitspraak van het Hof van Justitie van de EU ten aanzien...

Uitspraak van het Hof van Justitie van de EU ten aanzien van pre­ju­di­ci­ë­le vragen over de splitsing van ener­gie­be­drij­ven

19/03/2014

Recent heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zogenoemde splitsingszaken uitspraak gedaan over prejudiciële vragen van de Hoge Raad ten aanzien van de uitleg van Europees recht. In deze splitsingszaken staat de rechtmatigheid van twee wettelijke verboden centraal die tot gevolg hebben dat verticaal geïntegreerde energiebedrijven in Nederland niet langer zijn toegestaan. Het Hof van Justitie oordeelt dat de betreffende verboden in beginsel een gerechtvaardigde beperking vormen van het vrije kapitaalverkeer, maar doet geen uitspraak over de vraag of deze beperking ook geschikt en evenredig is om de doelstellingen van de Nederlandse Staat te bereiken. Het is nu aan de Nederlandse rechter om met toepassing van de prejudiciële uitspraak een knoop door te hakken over de splitsing.

Publicaties
Bedrijfsjuridische_berichten_2014_05_a.pdf
Downloaden
PDF 413 kB

Auteurs

Portret van Cecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Partner
Amsterdam
S.J.W.H. Reintjes