Home / Publicaties / Update Banking & Finance, nieuws en achtergronden

Update Banking & Finance, nieuws en achtergronden

20/06/2013

Graag presenteren wij u de vijfde editie van de Banking & Finance Update met nieuws en achtergronden over recente wetswijzigingen en ontwikkelingen binnen het financieel toezichts-, financierings-, insolventie en zekerhedenrecht. De nadruk ligt dit maal vooral op toezicht gerelateerde onderwerpen.

Per 1 januari 2013 is het wijzigingsbesluit Financiële markten 2013 in werking getreden. Dit besluit vindt zijn oorsprong in Europese en nationale wetgeving en bevat o.a. het provisieverbod waarbij het doel is de klant centraal te stellen en een andere marktbenadering wordt nagestreefd. De toezichthouder, AFM, ziet hier streng op toe en wil de kwaliteit van advisering verbeteren. In dit kader zijn de eisen voor vakbekwaamheid van financiële dienstverleners aangescherpt. Welke veranderingen dit met zich meebrengt voor verschillende marktpartijen wordt in diverse artikelen uiteengezet.

In deze Update wordt ook aandacht besteed aan (de nationalisatie van) SNS Reaal en hoe de eerste toepassing van de interventiewet (die op 13 juni 2012 is ingevoerd) voor een aantal interessante discussiepunten zorgt. Dit resulteerde al in een reeks procedures waarvan het einde nog niet in zicht is.

Ook de volgende fase in het proces van de migratie naar de SEPA standaarden is ingetreden. Per 1 februari 2014 dient de migratie te zijn voltooid. Op Europees niveau is de Alternative Investment Fund Managers Directive geïntroduceerd die door de lidstaten van de Europese Unie in nationale regelgeving opgenomen dient te worden. De deadline hiervoor is 22 juli 2013.

Nieuwe regelgeving zoals SEPA, AIFMD en het provisieverbod hebben invloed op de rol van de toezichthouder en het bedrijfsmodel van de betrokken marktpartijen. Voortdurende aanpassing aan nieuwe regelgeving en het invulling geven aan de initiatieven van toezichthouders is onderdeel geworden van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze Banking & Finance Update nog vragen hebben dan beantwoorden de auteurs en ook de andere advocaten van onze praktijkgroepen die graag.

Publicaties
Update_BF_juni_2013_a.pdf
Downloaden
PDF 14,9 MB

Auteurs

Portret van Tessa Penninks
Tessa Penninks
Partner
Amsterdam
Portret van Marcel Groenewegen
Marcel Groenewegen
Partner
Amsterdam
Portret van Clair Wermers
Clair Wermers
Partner
Amsterdam