Home / Publicaties / Vakantiestress

Vakantiestress

30/11/2011

Er zijn wijzigingen in de vakantiewetgeving per 1 januari 2012. Deze wijzigingen vloeien voort uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2009. Kern van die uitspraak is dat werknemers bij arbeidsongeschiktheid in ieder geval recht houden op hun wettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen zijn de dagen waarop een werknemer volgens de wet minimaal recht heeft. Alle extra dagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

In de Nederlandse wet is vastgelegd dat een volledig arbeidsongeschikte werknemer alleen vakantie opbouwt over de laatste zes maanden waarin de arbeid niet werd verricht. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vindt opbouw pro rata plaats. Die regeling blijkt dus niet te stroken met de Europese regelgeving. Per 1 januari 2012 worden daarom wijzigingen doorgevoerd. In deze column de belangrijkste wijzigingen op een rij

Auteurs

Portret van Aukje Haan
Aukje Haan
Partner
Amsterdam