Home / Publicaties / Vastgoed en staatssteun in tijden van crisis

Vastgoed en staatssteun in tijden van crisis

28/10/2013

In hoeverre werkt de staatssteunregelgeving belemmerend in deze economische crisis? Zeker is dat er in Nederland vrijwel niet meer wordt gebouwd zonder dat een gemeente (of andere overheid) op enige wijze het desbetreffende project steunt. Zeker is ook dat er nog slechts twee banken zijn in Nederland die vastgoedprojecten financieren, waardoor ontwikkelaars zich ook steeds vaker tot publieke financiering moeten wenden. Het is dan ook teleurstellend dat de Europese Commissie kortgeleden Nederlandse voorstellen voor versoepeling van de staatssteunregels op dit gebied heeft afgewezen. Als gevolg hiervan moet worden 'teruggevallen' op bestaande regelgeving. Dat deze regelgeving juist in deze tijden van crisis inderdaad als belemmerend kan uitwerken blijkt wel uit de beschikking inzake Leidschendam van de Europese Commissie van begin dit jaar, waarin de gemeente werd opgedragen 6,9 miljoen terug te vorderen van twee ontwikkelaars.

Dit artikel beschrijft aan de hand van deze beschikking niet alleen waar de belangrijkste barrières liggen voor de vastgoedmarkt, maar ook in hoeverre deze barrières juist in deze tijden zich als zodanig kunnen manifesteren.

Publicaties
Bouwrecht_2013_10_c.pdf
Downloaden
PDF 786 kB

Auteurs

Allard Knook